Názov videokamery

Názov videokamery (zobrazovaný na smartfónoch a iných videokamerách) môžete zmeniť podľa potreby.

  1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Camera name/Komunikačné funkcie: Názov videokamery].

  2. Zmeňte názov videokamery.

    • Pomocou virtuálnej klávesnice () zadajte názov videokamery.
  3. Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte [OK].