Používanie virtuálnej klávesnice

  1. (1) Vstupná oblasť, na zadávanie textu
  2. (2) Kurzorové tlačidlá, na presúvanie sa vo vstupnej oblasti
  3. (3) Aktuálny počet znakov/počet k dispozícii
  4. (4) Klávesnica
  1. (5) Prepínač režimov zadávania
  2. (6) Medzerník
  3. (7) Vymazanie znaku vo vstupnej oblasti
  4. (8) Ukončenie zadávania
  • Pomocou tlačidiel Krížové tlačidlá sa posúvajte medzi položkami (2) a (4) – (7).
  • Tlačidlom Nastavenie/rýchle ovládanie potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov zadávania.