Technické parametre

Objektív

Ohnisková vzdialenosť Pri nahrávaní videozáznamu
(Full HD, 16:9)
6,6 mm (pribl. zodpovedá 19 mm, zodpovedá formátu 35 mm)
Pri snímaní statických záberov 6,6 mm (pribl. zodpovedá 18mm, zodpovedá formátu 35 mm)
Zorný uhol Pri nahrávaní videozáznamu
(Full HD, 16:9)
97,5°
Pri snímaní statických záberov 100,2°
Optický zoom Žiaden
Rozsah zaostrovania 0,05 m až nekonečno

Obrazový snímač

Typ: 1-palcový vysokocitlivý snímač CMOS (s podsvietením)

Efektívny počet pixelov*1 Pri nahrávaní videozáznamu
(Full HD, 16:9)
Približne 13,1 megapixela
Pri snímaní statických záberov Približne 15,2 megapixela
Celkom pixelov*1 Približne 20,9 megapixela

1: Zaokrúhlené na najbližších 100 000.

Systém záznamu

Formát záznamu snímok: Kompatibilný so štandardmi Design rule for Camera File System 2.0 a Exif 2.31*1

1: Podporuje informácie o časovom posune

Typ a prípona snímky

Typ snímok Prípona
Statické zábery JPEG .JPG
Videozáznamy IPB (štandardná)/IPB (nízka) .MP4

Nahrávacie médium

Pamäťové karty microSD, microSDHC a microSDXC

UHS-II Nepodporované
UHS-I Podporované
UHS Speed Class Podporované
SD Speed Class Podporované

Záznam statických záberov

Počet pixelov statických záberov

Veľkosť snímky Rozlíšenie (pixely)
Pomer strán
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG JemnéVeľký Približne 20,0 megapixela
(5472 × 3648)
Približne 17,7 megapixela
(4864 × 3648)
Približne 16,8 megapixela*1
(5472 × 3072)
Približne 13,3 megapixela
(3648 × 3648)
JemnéStred. Približne 8,9 megapixela
(3648 × 2432)
Približne 7,9 megapixela*1
(3248 × 2432)
Približne 7,5 megapixela*1
(3648 × 2048)
Približne 5,9 megapixela
(2432 × 2432)
JemnéMalý 1 Približne 5,0 megapixela
(2736 × 1824)
Približne 4,4 megapixela
(2432 × 1824)
Približne 4,2 megapixela*1
(2736 × 1536)
Približne 3,3 megapixela
(1824 × 1824)
Malý 2 Približne 3,8 megapixela
(2400 × 1600)
Približne 3,4 megapixela*1
(2112 × 1600)
Približne 3,2 megapixela*1
(2400 × 1344)
2,6 megapixela
(1600 × 1600)

Hodnoty počtu zaznamenaných pixelov sú zaokrúhlené na najbližších 100 000.

Kvalita obrazu pre možnosti L/M/S1: Pevne nastavená na možnosť Jemná.

HEIF/RAW/C-RAW: Nepodporované

Kvôli použitiu korekcie skreslenia môže byť efektívny počet pixelov videokamery nižší ako počet obrazových pixelov.

1: Pomery strán sa pre tieto veľkosti snímok mierne líšia.

Veľkosť súboru/počet dostupných záberov

Kvalita snímky Veľkosť súboru
[pribl. MB]
Počet možných záberov
[Pribl.]*1
JPEG JemnéVeľký 9,6 2880
JemnéStred. 4,8 5270
JemnéMalý 1 2,8 7940
Malý 2 1,9 15630

1: Počet záberov s použitím 32 GB karty, ktorá vyhovuje testovacím štandardom Canon.

Veľkosti súborov sa určujú na základe testovacích štandardov Canon.

Veľkosť súboru a počet dostupných záberov sérii sa líšia podľa podmienok snímania (napríklad pomeru strán, snímaného objektu, citlivosti ISO a užívateľských funkcií).

Nahrávanie videozáznamu

Formát nahrávania videozáznamu

Formát kontajnera MP4
Kompresia H.264/MPEG-4 AVC
Zvuk AAC

Veľkosť nahrávania videozáznamu – prehľad

Veľkosť nahrávania videozáznamu Rozlíšenie Pomer strán Snímková frekvencia
(v snímkach/s)
Kompresia videa Kompresia zvuku
NTSC PAL
4K UHD 3840 × 2160 16:9 29,97
23,98
25,00 IPB (štandardná)
IPB (nízka)
AAC
Full HD 1920 × 1080 16:9 59,94
29,97
50,00
25,00
23,98 25,00 IPB (štandardná)

Video systém: NTSC/PAL

Zorný uhol pri nahrávaní videozáznamu

Veľkosť nahrávania videozáznamu Zorný uhol pri nahrávaní (pribl. v %)
Horizontálne Vertikálne
4K UHD 100 84,4
Full HD 100 84,3

Na základe zorného uhla statickej fotografie (JPEG 3:2) (100 %).

Odhadovaná doba nahrávania, bitová rýchlosť videozáznamu a veľkosť súboru

Veľkosť nahrávania videozáznamu Celková doba nahrávania (približne) Bitová rýchlosť videa
(približne v Mb/s)
Veľkosť súboru
(približne v MB/min.)
32 GB 128 GB 512 GB
4K UHD 29,97 snímky/s
25,00 snímky/s
23,98 snímky/s
IPB
(štandardná)
35 min. 2 hod. 21 min. 9 hod. 27 min. 120 860
IPB
(nízka)
1 hod. 10 min. 4 hod. 43 min. 18 hod. 52 min. 60 431
Full HD 59,94 snímky/s
50,00 snímky/s
IPB
(štandardná)
1 hod. 10 min. 4 hod. 43 min. 18 hod. 52 min. 60 431
IPB
(nízka)
2 hod. 1 min. 8 hod. 4 min. 32 hod. 15 min. 35 252
29,97 snímky/s
25,00 snímky/s
IPB
(štandardná)
2 hod. 20 min. 9 hod. 23 min. 37 hod. 35 min. 30 216
IPB
(nízka)
5 hod. 47 min. 23 hod. 11 min. 92 hod. 47 min. 12 88
23,98 snímky/s IPB
(štandardná)
2 hod. 20 min. 9 hod. 23 min. 37 hod. 35 min. 30 216

Snímková frekvencia sa týka iba výstupu videa, nie zvuku alebo metadát.

Po prekročení maximálnej doby nahrávania na videozáznam sa nahrávanie videozáznamu zastaví.

Približne posledné dve snímky sa zvuk nezaznamená, keď je spôsob kompresie pre kvalitu nahrávania videozáznamu nastavený na možnosť IPB (štandardná) alebo IPB (nízka). Okrem toho môžu byť pri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows obraz a zvuk mierne nesynchronizované.

Maximálna veľkosť súboru

Kapacita karty (formát) Maximálna veľkosť súboru
SDXC: exFAT Neobmedzená
SDHC: FAT32 4 GB (pri prekročení sa vytvorí nový súbor na nahrávanie videozáznamu.)
SD: FAT16/FAT12 2 GB

Požiadavky na výkon karty (nahrávanie videozáznamu) [rýchlosť zápisu/čítania]

Veľkosť nahrávania videozáznamu Požiadavky na výkon karty
4K UHD 29,97 snímky/s
25,00 snímky/s
23,98 snímky/s
IPB (štandardná) UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
IPB (nízka) SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD 59,94 snímky/s
50,00 snímky/s
IPB (štandardná) SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
IPB (nízka) SD Speed Class 6 alebo rýchlejšia
29,97 snímky/s
25,00 snímky/s
23,98 snímky/s
IPB (štandardná) SD Speed Class 6 alebo rýchlejšia
IPB (nízka) SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia

Zabudovaný mikrofón: Stereofónne mikrofóny

Automatické zastavenie nahrávania videozáznamu

Maximálna doba nahrávania na jeden záznam

Normálny videozáznam a počas nahrávania videozáznamov iných ako nižšie uvedených Maximálne: Približne 1 hod.
Videozáznam s hladkou pleťou [nahrávanie videozáznamu 4K] Maximálne: Približne 5 min.

Najdlhšie dostupné trvanie jedného záznamu.

Okrem prípadov, keď sa nahrávanie zastaví z dôvodu prehriatia alebo z dôvodu použitého zdroja napájania, chýb alebo iných dôvodov.

Automatické zaostrovanie (AF)

Spôsob zaostrovania: Detekcia kontrastu

Funkcia zaostrovania

Snímanie statických záberov Nahrávanie videozáznamu
Funkcia AF
 • Jednoobrázkový AF
 • AF-Servo pri videozázname
Spôsob AF
 • AF so sledovaním tváre
 • AF so sledovaním tváre
 • AF v zadanom ráme
Uzamknutie AF
 • Nepodporované
 • Ťuknutím spustíte/zastavíte AF*1
Manuálne zaostrenie (MF) Nepodporované

1: Aktivuje sa pravým krížovým tlačidlom počas výstupu na jednu obrazovku cez HDMI.

Ikona uzamknutia AF sa zobrazuje len na obrazovke s podrobnými informáciami.

Oblasť zaostrovania

Snímanie statických záberov (s detekciou tvárí): Približne 100 % vertikálne a horizontálne pokrytie

Nahrávanie videozáznamu (s detekciou tvárí): Približne 100 % vertikálne a horizontálne pokrytie

Počet oblastí AF pre jednoobrázkový AF (statické zábery): Max. 31 oblastí (7×5, rohy nie sú k dispozícii)

Obrazovka

Typ: Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov

Veľkosť obrazovky: 2,0-palcová (pomer strán 3:2)

Počet bodov: Približne 460 000 bodov

Dotyková obrazovka: Kapacitné snímanie

Nastavenie uhla

Naklonenie: Približne 180° nahor

Reverzné zobrazenie: Zapnuté/vypnuté

Automatická inverzia zobrazenia: Automaticky invertuje snímky na základe zistenia orientácie videokamery a toho, či je obrazovka otvorená.

Nastavenie expozície

Režim merania: 384-zónové (24 × 16) meranie pomocou obrazového snímača

Režim merania: Pomerové meranie

Uzávierka

Snímanie statických záberov

Typ: Valivá uzávierka, s použitím obrazového snímača

Rýchlosť uzávierky: 1/2000 – 1/8 s

Až 1,0 s, v závislosti od scény.

Nahrávanie videozáznamu

Typ: Valivá uzávierka, s použitím obrazového snímača

Rýchlosť uzávierky:

1/4000 – 1/25 s

Líši sa v závislosti od režimu nahrávania videozáznamu a snímkovej frekvencie.

Videozáznamy s manuálnym nastavením expozície: 1/4000 – 1/8 s

Externé rozhranie

Konektor digitálneho rozhrania

Typ konektora USB Typ C
Prenos Ekvivalent Hi-Speed USB (USB 2.0)
Aplikácie
 • Na komunikáciu s počítačom
 • Nabíjanie batérií/napájanie videokamery cez USB:

Konektor výstupu HDMI: Mikrokonektor výstupu HDMI (typ D)

Rozlíšenie sa prepne automaticky

HDMI CEC nie je podporované

Snímky sa nezobrazia, ak nie je správne nastavená možnosť [For NTSC/Pre systém NTSC] alebo [For PAL/Pre systém PAL] pre televízny video systém

Vstupný konektor externého mikrofónu: stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm

Ak sa bude používať napájanie z elektrickej siete, odporúča sa stereofónny mikrofón DM-E100.

Zdroj napájania

Batéria: Zabudovaná dobíjateľná lítium-iónová batéria

Nie je vymeniteľná používateľom.

Doba nabíjania cez USB

Použitá nabíjačka batérií Doba nabíjania
PD-E1 (pri izbovej teplote) Približne 1 hod. 50 min.

Plné nabitie úplne vybitej batérie (ak nie je nadmerne vybitá, podrobnosti zodpovedajú testovacím normám spoločnosti Canon).

Čas potrebný na nabitie a nabitá kapacita sa líšia v závislosti od teploty prostredia a zvyšnej kapacity.

Nabíjanie je možné v rozsahu 5 – 40 °C. V záujme bezpečnosti trvá nabíjanie v chladnejšom prostredí (5 – 10 °C) dlhšie.

Počet dostupných záberov: Približne 290

Pri 23 °C.

Počet dostupných záberov sa môže značne líšiť v závislosti od prostredia snímania.

Dostupná doba prevádzky

Podmienky používania Teplota Dostupná doba prevádzky
Nie je k dispozícii na nahrávanie videozáznamu 4K
 • IPB (štandardná)
 • 29,97 snímky/s / 25,00 snímky/s
+23 °C Približne 55 min.
0 °C Približne 55 min.
Full HD
 • IPB (štandardná)
 • 59,94 snímky/s / 50,00 snímky/s
+23 °C Približne 1 hod. 20 min.
0 °C Približne 1 hod. 20 min.
Doba dostupná na nepretržité prehrávanie
(normálne prehrávanie)
4K
 • IPB (štandardná)
 • 29,97 snímky/s / 25,00 snímky/s
+23 °C Približne 2 hod. 40 min.

S úplne nabitou novou batériou

Rozmery a hmotnosť

Rozmery

(Š) × (V) × (H) Približne 63,4 × 90,0 × 34,3 mm

Hmotnosť

  Vonkajšia farba Hmotnosť
Telo
(vrátane karty)
Čierna Približne 211 g
Strieborná Približne 211 g
Len telo Čierna/strieborná Približne 210 g

Prevádzkové podmienky

Prevádzková teplota: 0 – 40 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 – 90 %

Komunikácia cez Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN)

Podporované normy (ekvivalentné normám IEEE 802.11b/g/n)

Normy Wi-Fi Spôsob prenosu Maximálna rýchlosť spojenia
IEEE 802.11b Modulácia DSSS 11 Mb/s
IEEE 802.11g Modulácia OFDM 54 Mb/s
IEEE 802.11n 72,2 Mb/s

Nie je kompatibilné s MIMO (viacnásobný vstup a viacnásobný výstup).

Prenosová frekvencia (stredná frekvencia)

Frekvencia 2412 až 2462 MHz
Kanály Kanál 1 až 11

Spôsoby overenia a šifrovania údajov

Spôsob pripojenia Overovanie Šifrovanie
Šifrovanie Formát a dĺžka kľúča
Prístupový bod videokamery WPA2/WPA3-Personal AES ASCII 8 znakov
Otvoriť Zakázať
Infraštruktúra Otvoriť WEP

Hexadecimálne 10 číslic

Hexadecimálne 26 číslic

ASCII 5 znakov

ASCII 13 znakov

Zakázať
Zdieľaný kľúč WEP

Hexadecimálne 10 číslic

Hexadecimálne 26 číslic

ASCII 5 znakov

ASCII 13 znakov

WPA/WPA2/WPA3-Personal TKIP
AES
1 – 127 znakov

Bluetooth

Podpora štandardov: Kompatibilita so štandardom Bluetooth Specification Version 4.2 (nízkoenergetická technológia Bluetooth)

Spôsob prenosu: Modulácia GFSK