Podrobnosti o chybe

Môžete zobraziť podrobnosti o chybách ovplyvňujúcich funkcie bezdrôtovej komunikácie videokamery.

  1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Error details/Komunikačné funkcie: Podrobnosti o chybe].

    • Zobrazia sa podrobnosti o chybách, ktoré sa vyskytli.
    • Ďalšie informácie o chybách nájdete v časti Postupy pre chybové správy.