Zabezpečenie

Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy.

  • Monitorovanie prenosu

    Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v bezdrôtovej sieti LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.

  • Neoprávnený prístup k sieti

    Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa do iných systémov).

Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete, aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.