Funkcie a nastavenia ponuky

Obrazovka ponuky

 1. (1) Hlavné karty
 2. (2) Sekundárne karty
 3. (3) Položky ponuky
 4. (4) Snímanie: Snímanie
 1. (5) Prehrávanie: Prehrávanie
 2. (6) Bezdrôtová komunikácia: Bezdrôtová komunikácia
 3. (7) Nastavenie: Nastavenie
 4. (8) Nastavenia ponuky

Niektoré karty, položky ponuky a možnosti nastavenia sa v závislosti od režimu nahrávania nemusia zobraziť.

Postup nastavovania ponuky

 1. Zobrazte obrazovku ponuky.

  • Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.
 2. Vyberte požadovanú položku.

  • Pomocou tlačidla Krížové tlačidlá vyberte položku a stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.
 3. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Pomocou tlačidla Krížové tlačidlá vyberte možnosť.
  • Aktuálne nastavenie je označené modrou farbou.
  • Pre niektoré položky nastavenia sa zobrazí pohotovostná obrazovka. Vyberte možnosť na konfiguráciu nastavenia.
 4. Nastavte možnosť.

  • Nastavíte tlačidlom Nastavenie/rýchle ovládanie.
 5. Ukončite nastavenie.

  • Stlačte tlačidlo MENU.

Poznámka

 • Opis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach predpokladá, že ste stlačením tlačidla MENU zobrazili obrazovku ponuky.
 • Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo MENU.

Neaktívne položky ponuky

Príklad: Keď nastavenie digitálnej stabilizácie obrazu je [Enhanced/Rozšírené]

Nemožno nastaviť neaktívne položky ponuky. Položka ponuky je neaktívna, ak ju potláča iné nastavenie funkcie.

Blokujúcu funkciu zobrazíte výberom neaktívnej položky ponuky a stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie.

Ak zrušíte nastavenie blokujúcej funkcie, neaktívna položka ponuky sa bude dať nastaviť.

Upozornenie

 • Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte blokujúcu funkciu.

Poznámka

 • Funkcie ponuky môžete obnoviť na predvolené nastavenia výberom položky [Nastavenie: Reset camera/Nastavenie: Vynulovať videokameru] ().