Všeobecné opatrenia pri nahrávaní videozáznamu

Zobrazenie sprievodcu pred nahrávaním videozáznamu

Sprievodca sa môže zobraziť pri spustení videokamery, po úprave nastavení alebo v iných situáciách.

Sprievodca varuje, že videokamera sa môže vnútorne zahriať, ak sa videozáznamy nahrávajú s aktuálnymi nastaveniami, a že ak budete pokračovať v nahrávaní, videokamera sa môže automaticky vypnúť.

Ak budete nahrávať dlhšiu dobu, zvážte zmenu nastavenia uvedeného v sprievodcovi, aby ste mohli nahrávať bez toho, aby videokamera zobrazovala sprievodcu.

Ak dáte prednosť nahrávaniu bez zmeny nastavení, všímajte si všetky varovné indikátory zobrazované počas nahrávania.

Zobrazenie výstražného indikátora pri nahrávaní videozáznamu

V prípade príliš vysokej vnútornej teploty videokamery sa počas nahrávania videozáznamu zobrazuje 10-úrovňový indikátor (1).

Ako vnútorná teplota stúpa, úroveň na indikátore rastie doprava. Rýchlosť zvyšovania tejto úrovne bude závisieť od podmienok snímania. Úrovne 1–7 sú označené bielou farbou, ale keď teplota dosiahne úroveň 8, farba sa zmení.

Ak budete pokračovať v nahrávaní po tom, ako indikátor dosiahne úroveň 9, označenú oranžovou farbou, [Červené varovanie týkajúce sa teploty] bude blikať červenou farbou. Blikajúca ikona signalizuje, že čoskoro sa automaticky vypne napájanie.

Ak budete pokračovať v nahrávaní, kým ikona bliká, zobrazí sa správa a videokamera sa automaticky vypne.

 • Následné nahrávanie

  Ak chcete pokračovať v nahrávaní pri rovnakých nastaveniach, nechajte videokameru vypnutú a počkajte chvíľu, kým nevychladne. Upozorňujeme, že po obnovení nahrávania sa videokamera môže znova prehriať.

Varovná ikona pre popáleniny dotykom s nízkou teplotou

Ak sa videokamera počas streamovania alebo výstupu obrazu do externých zariadení zahreje, zobrazí sa ikona [Vysoká teplota]. Aby chcete v tomto momente zabrániť popáleninám dotykom s nízkou teplotou, nedotýkajte sa videokamery dlhší čas.

 • Ak dôjde k strate komunikácie alebo pripojenia externého zariadenia, videokamera sa môže automaticky vypnúť.

Ostatné bezpečnostné opatrenia

Upozornenie

 • Upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov

 • Videokamerou nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí videokamery.
 • Ak nahrávate záznam objektov s jemnými detailmi, môže vznikať moiré alebo falošné farby.
 • Ak je nastavená možnosť [Automatické vyváženie bielej] alebo [Automaticky: Priorita bielej farby] a počas nahrávania videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo hodnota clony, môže sa zmeniť aj vyváženie bielej.
 • Pri nahrávaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
 • Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo znemožnenie zaostrenia.
 • Vykonanie automatického zaostrovania počas nahrávania videozáznamu môže spôsobiť tieto druhy problémov: významná dočasná strata zaostrenia, zaznamenanie zmien jasu videozáznamu, dočasné zastavenie záznamu videozáznamu alebo zaznamenanie zvukov mechanických objektívov.
 • Podľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny prstami či inými predmetmi.
 • Pripojenie alebo odpojenie kábla HDMI počas nahrávania videozáznamu ukončí nahrávanie.
 • V prípade potreby si prečítajte aj Všeobecné upozornenia pre snímanie statických záberov.
 • Ak sa videokamera počas streamovania alebo výstupu obrazu do externých zariadení zahreje, videokamera sa môže zohriať. Ak nechcete nahrávať z ruky, použite stojan alebo statív alebo podniknite iné opatrenia.
 • Nahrávanie a kvalita snímok

 • Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
 • Pri snímaní pri vysokých citlivostiach ISO, vysokých teplotách, nízkych rýchlostiach uzávierky alebo pri slabom osvetlení sa môže vyskytnúť šum na snímke (napríklad bodky alebo pruhy svetla) alebo nepravidelné farby. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
 • Kvalita videa a zvuku zaznamenaných videozáznamov môže byť v iných zariadeniach horšia a prehrávanie nemusí byť možné, aj keď zariadenia podporujú formáty MP4.

Poznámka

 • Poznámky o nahrávaní videozáznamov

 • Pri každom nahrávaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor videozáznamu.
 • Pri niektorých kartách sa vždy, keď veľkosť súboru presiahne približne 4 GB, vytvorí nový súbor.
 • Zorné pole (pokrytie) je pribl. 100 %.
 • Môžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených minikonektorom s priemerom 3,5 mm.
 • Namiesto zabudovaného mikrofónu sa použije akýkoľvek pripojený externý mikrofón.