Kvalita snímky

Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Image quality/Snímanie: Kvalita snímky].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.