Ochranné známky a licencie

Ochranné známky

 • Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
 • App Store a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
 • Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
 • iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.
 • QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
 • Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
 • Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Canon Inc. ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
 • USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
 • Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.

Príslušenstvo

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon

Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.

Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon. Upozorňujeme, že na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy môžete požiadať. Budú však spoplatnené.