Úprava/vymazanie zariadení pre pripojenia

Pred úpravou alebo odstránením nastavení pripojenia pre iné zariadenia ukončite pripojenie Wi-Fi. Tu sa ako príklad používa možnosť [Komunikačné funkcie: Connect to smartphone(tablet)/Komunikačné funkcie: Pripojenie k smartfónu (tabletu)].

Zmena prezývok zariadení

Môžete zmeniť prezývky zariadení, ku ktorým sa videokamera pripája.

 1. Vyberte požadovanú položku.

  • Keď sa zobrazí obrazovka [Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté], vyberte možnosť [Disconnect/Odpojiť], potom zopakujte krok č. 1.
 2. Vyberte možnosť [Edit/delete device/Upraviť/odstrániť zariadenie].

 3. Vyberte zariadenie.

 4. Vyberte možnosť [Change device nickname/Zmena prezývky zariadenia].

 5. Zmeňte prezývku zariadenia.

  • Pomocou virtuálnej klávesnice () zadajte prezývku.
 6. Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte [OK].

Odstránenie informácií o pripojení

 1. Prejdite na obrazovku pripojeného zariadenia.

  • Postupujte podľa krokov č. 1 – 3 v časti Zmena prezývok zariadení.
  • Informácie o možnosti [Komunikačné funkcie: Connect to Wireless Remote/Komunikačné funkcie: Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu] nájdete v časti Zrušenie párovania.
 2. Vyberte možnosť [Delete connection information/Zmazať informácie o pripojení].

 3. Vyberte možnosť [OK].