Vyváženie bielej

Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo. Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením automatickej možnosti [Automatické vyváženie bielej] (Priorita prostredia) alebo [Automaticky: Priorita bielej farby] (Priorita bielej farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený vzhľad farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla.

V režimoch [Smooth skin movie/Videozáznam Jemná pleť], [Movie IS mode/Režim IS videozáznamu] alebo [Auto photo/Automatická fotografia] sa automaticky nastaví možnosť [Automatické vyváženie bielej] (Priorita atmosféry).

Poznámka

 • Ľudské oko sa prispôsobuje zmenám osvetlenia, takže biele predmety vyzerajú pri všetkých druhoch osvetlenia ako biele. Videokameray určujú bielu farbu od teploty farby svetla a na základe toho aplikujú spracovanie snímky, aby farebné tóny vo vašich záberoch vyzerali prirodzene.
 • Pokyny na nastavenie položiek [Automatické vyváženie bielej] a [Automaticky: Priorita bielej farby] nájdete v časti [Automatické vyváženie bielej] Automatické vyváženie bielej.
 • Ak chcete nastaviť preferovanú farebnú teplotu, vyberte možnosť [Farebná teplota] v položke [Snímanie: White balance/Snímanie: Vyváženie bielej], stlačte Komunikácia/viacnásobný prístup, potom stlačte tlačidlá Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava.
(Približne)
Indikácia Režim Farebná teplota (K: kelvinov)
Automatické vyváženie bielej Auto (Priorita atmosféry) 3000 – 7000
Automaticky: Priorita bielej farby Auto (Priorita bielej farby)
Denné svetlo Daylight/Denné svetlo 5200
Tieň Shade/Tieň 7000
Zamračené Cloudy/Zamračené, súmrak, západ slnka 6000
Žiarovkové svetlo Tungsten light/Žiarovkové svetlo 3200
Biele žiarivkové svetlo White fluorescent light/Biele žiarivkové svetlo 4000
Farebná teplota Farebná teplota 2500 – 10000

[Automatické vyváženie bielej] Automatické vyváženie bielej

Pomocou možnosti [Automatické vyváženie bielej] (Priorita atmosféry) môžete mierne zvýšiť intenzitu teplého farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým osvetlením.

Ak vyberiete možnosť [Automaticky: Priorita bielej farby] (Priorita bielej farby), môžete znížiť intenzitu teplého farebného odtieňa snímky.

 1. Vyberte položku [Snímanie: White balance/Snímanie: Vyváženie bielej].

 2. Vyberte možnosť [Automatické vyváženie bielej].

  • Po vybratí položky [Automatické vyváženie bielej] stlačte tlačidlo Komunikácia/viacnásobný prístup.
 3. Vyberte požadovanú možnosť.

Upozornenie

 • Upozornenia pri nastavení na položku [Automaticky: Priorita bielej farby] (Priorita bielej farby)

 • Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
 • Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný odtieň snímky sa nemusí zredukovať.

[Farebná teplota] Farebná teplota

Môžete nastaviť hodnotu, ktorá predstavuje farebnú teplotu vyváženia bielej.

 1. Vyberte položku [Snímanie: White balance/Snímanie: Vyváženie bielej].

 2. Nastavte farebnú teplotu.

  • Vyberte možnosť [Farebná teplota] a stlačte tlačidlo Komunikácia/viacnásobný prístup.
  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava nastavte farebnú teplotu a stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.
  • Farebnú teplotu možno nastaviť v rozsahu približne 2500K až 10000K s krokom po 100K.

Poznámka

 • Pri nastavovaní teploty farieb pre zdroj umelého svetla podľa potreby korigujte vyváženie bielej (smerom k purpurovej alebo zelenej) v [] na obrazovke rýchleho ovládania.
 • Ak možnosť [Farebná teplota] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného kolorimetra, odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak, aby sa kompenzoval rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa meradla a hodnotou farebnej teploty videokamery.