Pohotovostný režim: Nízke rozlíšenie

Pri nastavení na možnosť [On/Zap.] šetríte energiu batérie a regulujete zvýšenie teploty videokamery počas pohotovostného režimu.

Výsledkom je, že vďaka tomu môžete nahrávať videozáznamy dlhšiu dobu.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Standby: Low res./Snímanie: Pohotov. režim: Nízke rozlíš.].

  2. Vyberte možnosť [On/Zap.].

Upozornenie

  • Kvalita snímok na pohotovostnej obrazovke sa môže líšiť od kvality snímok na obrazovke pri nahrávaní videozáznamov.
  • Po spustení nahrávania videozáznamov sa na krátku dobu môže stať, že namiesto aktualizovania zostane zobrazený aktuálna snímka.