Nastavenia priečinka

Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie zhotovených snímok.

Vytvorenie priečinka

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Select folder/Nastavenie: Vybrať priečinok].

 2. Vyberte možnosť [Create folder/Vytvoriť priečinok].

 3. Vyberte možnosť [OK].

Výber priečinka

 • (1) Názov priečinka
 • (2) Počet snímok v priečinku
 • (3) Najnižšie číslo súboru
 • (4) Najvyššie číslo súboru
 • Na obrazovke výberu priečinka vyberte priečinok.
 • Zhotovené snímky sa uložia do zvoleného priečinka.

Poznámka

 • Priečinky

 • Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001–9999). Keď sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (). Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
 • Vytvorenie priečinkov pomocou počítača

 • Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom „DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete na uloženie a usporiadanie snímok. „100ABC_D“ je požadovaný formát pre názvy priečinkov a prvé tri číslice musia byť číslom priečinka v rozsahu 100-999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a malých písmen od a do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť medzeru. Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani v prípade, ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.