Mriežka

Na obrazovke je možné zobraziť mriežku.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Grid display/Snímanie: Zobrazenie mriežky].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.