Reverzné zobrazenie

Pri snímaní s obrazovkou otočenou smerom k objektu (smerom k prednej časti videokamery) sa môže zobraziť zrkadlový obraz.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Reverse display/Snímanie: Prevr. zobrazenie].

  2. Vyberte možnosť [On/Zap.].

    • Vyberte možnosť [Off/Vyp.], ak nechcete obrátiť zobrazenie, keď je obrazovka otočená k objektu.