Pomer strán statických snímok

Môžete zmeniť pomer strán snímky.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Still img aspect ratio/Snímanie: Pomer strán statickej snímky].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.