Všeobecné upozornenia pre snímanie statických záberov

Upozornenie

 • Videokamerou nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí videokamery.
 • Kvalita snímky

 • Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie farieb na snímke.
 • Časté snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty videokamery a ovplyvniť kvalitu snímok. Keď nesnímate, vždy vypnite videokameru.
 • Biela varovná ikona vnútornej teploty [Biele varovanie týkajúce sa teploty]

 • Biela ikona [Biele varovanie týkajúce sa teploty] označuje vysokú vnútornú teplotu videokamery. Biela ikona [Biele varovanie týkajúce sa teploty] signalizuje, že kvalita snímky statických záberov sa zhorší. Po chvíli prerušte snímanie, aby mohla videokamera vychladnúť.
 • V prípade vysokej vnútornej teploty videokamery sa kvalita snímok s vysokou citlivosťou ISO môže znížiť aj pred zobrazením bielej ikony [Biele varovanie týkajúce sa teploty].
 • Snímky a zobrazenie

 • Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí zobrazená snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
 • Keď videokameru namierite iným smerom, na okamih môže byť správne zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred snímaním počkajte, kým sa jas snímky stabilizuje.
 • Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude jasná oblasť zobrazená správne.
 • Pri slabom osvetlení môže jasné nastavenie [Nastavenie: Screen brightness/Nastavenie: Jas obrazovky] spôsobovať na snímkach šum alebo nepravidelné farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však nezaznamená do zhotovenej snímky.
 • Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na skutočnej snímke.

Poznámka

 • Zorné pole (pokrytie) je pribl. 100 %.
 • Ak videokameru dlhší čas nepoužívate, obrazovka sa automaticky vypne po čase nastavenom v položke [Auto power off/Automatické vypnutie] alebo [Screen off/Vypnutie obrazovky] v časti [Nastavenie: Power saving/Nastavenie: Úspora energie]. Obrazovka sa automaticky vypne po čase nastavenom v položke [Screen off/Vypnutie obrazovky], videokamera sa sama automaticky vypne po čase nastavenom v položke [Auto power off/Automatické vypnutie] ().
 • Pomocou komerčne dostupného kábla HDMI môžete zobrazovať snímky na televízore (). Upozorňujeme, že sa zvuk nebude prehrávať.