Vynulovanie videokamery

Je možné obnoviť predvolené nastavenia pre funkcie snímania a funkcie ponuky videokamery.

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Reset camera/Nastavenie: Vynulovať videokameru].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Basic settings/Základné nastavenia

   Obnoví predvolené nastavenia pre funkcie snímania a nastavenia ponuky videokamery.

  • Other settings/Ďalšie nastavenia

   Nastavenia pre jednotlivé vybrané možnosti možno vynulovať.

 3. Zrušenie nastavení.

  • Na obrazovke s potvrdením vyberte možnosť [OK].