Nastavenia GPS

GPS cez mobilný telefón

Do snímok môžete vložiť informácie o polohe pomocou smartfónu kompatibilného s funkciou Bluetooth.

Tieto nastavenia vykonajte po nainštalovaní špeciálnej aplikácie Camera Connect () v smartfóne.

 1. Na smartfóne aktivujte lokalizačné služby.

 2. Vytvorte pripojenie Bluetooth.

  • Spustite aplikáciu Camera Connect a spárujte videokameru a smartfón prostredníctvom funkcie Bluetooth.
 3. Vyberte položku [Nastavenia bezdrôtového pripojenia: GPS settings/Nastavenia bezdrôtového pripojenia: Nastavenia GPS].

 4. Vyberte možnosť [GPS via mobile/GPS cez mobil].

 5. Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

 6. Zhotovte snímku.

  • K snímkam sa pridajú informácie o geografickej polohe zo smartfónu.

Zobrazenie informácií GPS

Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na obrazovkách s informáciami o snímaní ().

 • (1) Zemepisná šírka
 • (2) Zemepisná dĺžka
 • (3) Nadmorská výška
 • (4) UTC (koordinovaný svetový čas)

Upozornenie

 • Získať informácie o polohe sa zo smartfónu získajú len vtedy, keď je spárovaný s videokamerou cez Bluetooth.
 • Informácie o trase nie sú získavané.
 • Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok pri cestovaní alebo stavu smartfónu.
 • Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí videokamery.
 • Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej z nasledujúcich činností.
  • Spárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
  • Vypnutie videokamery
  • Ukončenie aplikácie Camera Connect
  • Deaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
 • Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej z nasledujúcich situácií.
  • Napájanie videokamery sa vypne
  • Pripojenie Bluetooth sa ukončí
  • Zostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka

Poznámka

 • Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
 • Pri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.