Používanie obrazovky a stojana

Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.

  1. Vyklopte obrazovku a stojan.

    • Obrazovka sa zdvihne nahor a otvorí sa približne do 180°.
    • Pomocou stojana môžete nastaviť naklonenie videokamery smerom nadol v rozsahu -30° až -10° alebo smerom nahor v rozsahu 10° až 30°.

Upozornenie

  • Obrazovku neotvárajte príliš, na pánt by sa tak vyvíjal neúmerný tlak.

Poznámka

  • Keď je obrazovka otočená k objektom pred videokamerou (), zobrazí sa zrkadlový obraz objektov (pravá/ľavá obrátená).
  • Vyklopením obrazovky sa prepína funkcia tlačidiel Tlačidlo posunu doľavaTlačidlo posunu doprava.