Bezdrôtové funkcie

Táto kapitola popisuje, ako streamovať alebo vykonávať iné operácie cez pripojenie Bluetooth® alebo Wi-Fi.

Upozornenie

  • Dôležité

  • Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej komunikácie pri používaní videokamery. Spoločnosť Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním videokamery.

    Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.