Návody na používanie

  • Návod na používanie (dodaný s videokamerou)

    Obsahuje základné pokyny pre videokameru.

  • Rozšírená užívateľská príručka

    V tejto rozšírenej užívateľskej príručke nájdete kompletné pokyny.

    Najnovšiu verziu rozšírenej užívateľskej príručky nájdete na tejto webovej lokalite.

    https://cam.start.canon/C014/