Stav bezdrôtovej komunikácie

Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke.

Pohotovostná obrazovka nahrávania

Obrazovka zobrazenia informácií počas prehrávania

  • (1) Funkcia Wi-Fi
  • (2) Funkcia Bluetooth
  • (3) Intenzita bezdrôtového signálu
Stav komunikácie Obrazovka
Funkcia Wi-Fi Intenzita bezdrôtového signálu
Nepripojené Wi-Fi: Zakázať Nepoužíva sa Vypnuté
Wi-Fi: Povoliť Nepripojené
Pripájanie Pripojené (bliká) Pripojenie 2 k bezdrôtovej sieti LAN
Pripojené Pripojené Bezdrôtová sieť LAN
Odosielajú sa údaje Odosielajú sa údaje Bezdrôtová sieť LAN
Chyba pripojenia Chyba pripojenia (bliká) Pripojenie 2 k bezdrôtovej sieti LAN

Indikátor funkcie Bluetooth

Funkcia Bluetooth Stav pripojenia Obrazovka
Iná možnosť ako [Disable/Zakázať] Pripojené cez Bluetooth Pripojené cez Bluetooth
Nepripojené cez Bluetooth Nepripojené cez Bluetooth
[Disable/Zakázať] Nepripojené cez Bluetooth Nezobrazené