Opatrenia týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie

Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať nasledujúce postupy na nápravu chyby.

Vzdialenosť medzi videokamerou a smartfónom

Ak je videokamera príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte videokameru a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi-Fi.

Miesto inštalácie antény prístupového bodu

  • Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete používať videokameru.
  • Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a videokamerou nenachádzali osoby ani predmety.

Elektronické zariadenia v blízkosti

Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi-Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich ďalej, aby ste mohli prenášať údaje.

  • Videokamera komunikuje v sieti Wi-Fi prostredníctvom signálu IEEE 802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi-Fi, ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny, smartfóny, iné videokamery alebo podobné zariadenia, ktoré fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.

Opatrenia týkajúce sa používania viacerých videokamier

  • Keď prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripájate k jednému prístupovému bodu viacero videokamier, používajte pre jednotlivé videokamery rozdielne adresy IP.
  • Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom pripojenia Wi-Fi viac videokamier, rýchlosť prenosu sa zníži.
  • Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi siete Wi-Fi odstup piatich kanálov, čím sa redukuje rušenie rádiových vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.