Jas obrazovky

  1. Vyberte položku [Nastavenie: Screen brightness/Nastavenie: Jas obrazovky].

  2. Vykonajte nastavenie.

    • Pozrite na sivú snímku a pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava upravte jas, potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie. Na obrazovke skontrolujte výsledný efekt.

Poznámka

  • Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať histogram ().