Chybové kódy

  • (1) Číslo chyby
  • (2) Príčina a protiopatrenia

Ak sa vyskytol problém s videokamerou, zobrazí sa chybová správa. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, poznačte si chybový kód (Err xx) a požiadajte o servisnú službu.