Stručná príručka

 1. Nabite videokameru ().

  • Pred použitím videokameru najskôr nabite ().
 2. Vložte kartu ().

 3. Zapnite videokameru ().

  • Stlačte tlačidlo Napájanie.
  • Ak sa zobrazí obrazovka na výber jazyka, tlačidlom Krížové tlačidlá vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie ().
  • Ak sa zobrazí obrazovka na nastavenie dátumu/času/pásma, tlačidlom Krížové tlačidlá vyberte položku nastavenia a potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie. Nastavte pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu nahor/Tlačidlo posunu nadol, potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie ().
  • Keď sa zobrazí obrazovka [Welcome/Vitajte], podľa pokynov na obrazovke pripojte videokameru k smartfónu ().
  • V oblastiach, kde sa používa televízny video systém PAL, pozrite časť Video systém.
 4. Vyklopte obrazovku a stojan, potom položte videokameru ().

  • Videokameru môžete používať aj na snímanie a nahrávanie z ruky.
 5. Nahrajte videozáznam ().

  • Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na [Nahrávanie] alebo stlačte tlačidlo Štart/stop. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na tlačidlo [] alebo znova stlačte tlačidlo Štart/stop.
  • Počas nahrávania videozáznamu sa v ľavom hornom rohu zobrazí [Ukazovateľ zaostreniaREC] a okolo obrazovky sa zobrazí blikajúci červený rámik.
 6. Skontrolujte nahratý videozáznam.

  • Stlačením tlačidla Prehrávanie prehráte nahraný videozáznam na obrazovke ().
  • Opätovným stlačením tlačidla Prehrávanie sa vrátite na obrazovku snímania.

Upozornenie

 • Pri otváraní alebo zatváraní stojana si neprivrite prsty.

Poznámka