Pridanie informácií o orientácii do videozáznamov

V prípade videozáznamov zaznamenaných videokamerou vo zvislej polohe je možné automaticky pridať informácie o orientácii, ktoré uvádzajú, ktorá strana je hore, čo umožní prehrávanie v rovnakej orientácii na smartfónoch alebo iných zariadeniach.

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Add rotate info/Nastavenie: Pridať info. o otáč. ].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Enable/Povoliť

   Prehrávajte videozáznamy na smartfónoch či iných zariadeniach v orientácii, v ktorej boli zaznamenané.

  • Disable/Zakázať

   Prehrávajte videozáznamy na smartfónoch či iných zariadeniach horizontálne, bez ohľadu na orientáciu záznamu.

Upozornenie

 • Videozáznamy sa vo videokamere a cez výstup videa HDMI prehrávajú horizontálne, bez ohľadu na toto nastavenie.