Režim lietadlo

Môžete dočasne zakázať funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

  1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Airplane mode/Komunikačné funkcie: Režim v lietadle].

  2. Nastavte na možnosť [On/Zap.].

    • Na obrazovke sa zobrazí ikona [Režim lietadlo].

Poznámka

  • Ikona [Režim lietadlo] sa nemusí zobraziť pri snímaní statických záberov, nahrávaní videozáznamov alebo prehrávaní, v závislosti od nastavení displeja. Ak sa nezobrazuje opakovane stláčajte tlačidlo INFO, kým sa nedostanete na zobrazenie podrobných informácií.