Snímanie a nahrávanie

Táto kapitola opisuje funkciu snímania a nahrávania a uvádza nastavenia ponuky na karte snímania [Snímanie].