Základné operácie

Tlačidlo Štart/stop

Stlačením tlačidla Štart/Stop v režime videozáznamu spustíte nahrávanie. Ak chcete zastaviť nahrávanie, znovu stlačte tlačidlo.

Stlačením tlačidla Štart/Stop v režime snímania statických záberov spustíte nahrávanie.

Down/INFO Tlačidlo nadol/informácií

Každým stlačením tlačidla nadol/informácií Down/INFO sa zmenia zobrazené informácie.

Nasledujúce príklady obrazoviek sú pre nahrávanie videozáznamu.

Komunikácia/viacnásobný prístup Tlačidlo komunikácie/viacnásobného prístupu

Zobrazí funkcie bezdrôtovej komunikácie.

Tlačidlo Komunikácia/viacnásobný prístup možno priradiť aj často používaným funkciám režimu videa. Ak chcete zobraziť obrazovku nastavenia pre toto tlačidlo, stlačte a podržte toto tlačidlo na obrazovke nahrávania videozáznamu.

  • Nastavíte tlačidlom Nastavenie/rýchle ovládanie.
  • Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla Komunikácia/viacnásobný prístup odoslať snímky do smartfónu alebo tabletu (súhrnne označovaných ako „smartfóny“) pripojeného k videokamery prostredníctvom siete Wi-Fi. Vyberte snímky pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava, potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.

Upozornenie

  • Funkcie priradené k tlačidlu Komunikácia/viacnásobný prístup nemusia byť v niektorých režimoch nahrávania k dispozícii. V takom prípade sa po stlačení tlačidla Komunikácia/viacnásobný prístup zobrazí hlásenie, že nie je k dispozícii.

Zobrazenie indikátora

Zobrazenie indikátora sa líši v závislosti od stavu videokamery.

Farba Stav indikátora Stav videokamery
Zelená Svieti
  • Nahrávanie fotografií na pamäťovú kartu alebo čítanie fotografií z karty
Pomaly bliká
  • Vypnutá obrazovka
Bliká
  • Nahrávanie videozáznamov na pamäťovú kartu alebo čítanie videozáznamov z karty
  • Prenos cez Wi-Fi
Oranžová Svieti
  • Nabíjanie cez USB
Bliká
  • Chyba nabíjania cez USB