Nastavenia stabilizácie obrazu

Môžete eliminovať otrasy videokamery pri nahrávaní videozáznamov.

Upozornenie

 • Nastavte položku [Snímanie:  Auto level/Snímanie:  Auto úroveň] na možnosť [Disable/Zakázať].
 1. Vyberte položku [Snímanie:  Digital IS/Snímanie:  Digitálny IS].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • Off/Vyp. (Nastavenie stabilizácie obrazu vypnuté)

   Deaktivuje funkciu stabilizácie obrazu.

  • On/Zap. (Nastavenie stabilizácie obrazu zapnuté)

   Otrasy videokamery sa budú korigovať. Snímka sa mierne zväčší.

  • Enhanced/Rozšírené (Nastavenie stabilizácie obrazu zlepšené)

   V porovnaní s nastavením [On/Zap.] možno korigovať silnejšie otrasy videokamery. Snímka sa zväčší viac.

Upozornenie

 • Stabilizácia pomocou nastavenia digitálnej stabilizácie obrazu môže byť pri niektorých veľkostiach nahrávania videozáznamu menej efektívna.
 • Pri použití statívu zvážte nastavenie na možnosť [Off/Vyp.].
 • V závislosti od objektu a podmienok snímania môže byť viditeľné rozmazanie objektu (objekty môžu na okamih vyzerať rozostrené) v dôsledku vplyvu nastavenia digitálnej stabilizácie obrazu.
 • Snímky vyzerajú zrnitejšie kvôli nastaveniu digitálnej stabilizácie obrazu, ktoré zväčšuje snímky. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.