Jazyk

  1. Vyberte položku [Nastavenie: Language/Nastavenie: Jazyk].

    • Ak chcete vykonať úvodné nastavenie, vyberte položku [Nastavenie: Language/Nastavenie: Jazyk].
  2. Nastavte požadovaný jazyk.