Prehrávanie

Táto kapitola opisuje témy týkajúce sa prehrávania – prehrávania nasnímaných statických záberov a videozáznamov – a uvádza nastavenia ponuky na karte Prehrávanie [Prehrávanie].

Upozornenie

  • Normálne zobrazenie alebo výber v tejto videokamere nemusí byť možný pri snímkach zhotovených v iných videokamerách alebo snímkach z tejto videokamery, ktoré boli upravené alebo premenované v počítači.