Общи предупреждения при заснемане на снимки

Внимание

 • Не насочвайте камерата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на камерата.
 • Качество на изображението

 • Снимането при високи температури може да причини появата на шум или изкривяване на цветовете в изображението.
 • Продължителното снимане може да повиши вътрешната температура на камерата и да причини влошаване на качеството на изображенията. Когато не снимате, винаги изключвайте камерата.
 • Бял символ [Temperature warning white], предупреждаващ за висока вътрешна температура

 • Бял символ [Temperature warning white] показва висока вътрешна температура на камерата. Белият символ [Temperature warning white] означава, че качеството на изображението ще се влоши. Прекратете снимането временно и оставете камерата да се охлади.
 • Ако вътрешната температура на камерата се повиши, качеството на изображенията, заснети с висока ISO светлочувствителност, може да се понижи дори преди да се изведе белият символ [Temperature warning white].
 • Изображения и дисплей

 • В условия на твърде ниска или твърде висока осветеност яркостта на възпроизведеното изображението може да не съответства точно на яркостта на заснетото изображение.
 • Ако насочите камерата в друга посока, това може временно да наруши правилния изглед на яркостта на изображението. Преди да снимате, изчакайте, докато яркостта на изображението се стабилизира.
 • Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да изглежда относително тъмна на екрана. Въпреки това, ярката зона ще се заснеме правилно в изображението.
 • Ако в условия на слаба светлина за [Set-up: Screen brightness/Set-up: Яркост на дисплея] зададете висока яркост, в изображението на екрана може да се появи шум или изкривени цветове. Въпреки това, изображението няма да се заснеме с шум или изкривени цветове.
 • Когато увеличите изображението, рязкостта на изображението може да изглежда по-висока, отколкото е в действителност.

Забележка

 • Зрителното поле (покритието) е приблиз. 100%.
 • Ако камерата бездейства продължително време, дисплеят автоматично ще се изключи след изтичането на интервала, зададен в [Auto power off/Автоматично изключване] или [Screen off/Изключен дисплей] от менюто [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия]. Ако дисплеят се е изключил автоматично след изтичането на интервала, зададен в [Screen off/Изключен дисплей], камерата ще се изключи автоматично след изтичането на интервала, зададен в [Auto power off/Автоматично изключване] ().
 • С помощта на HDMI кабел, достъпен в търговската мрежа, можете да възпроизвеждате изображенията на екрана на телевизор (). Вземете предвид, че звук не се възпроизвежда.