Съотношение на изображението за снимки

Можете да променяте съотношението на изображението.

  1. Изберете [Shooting: Still img aspect ratio/Shooting: Съотношение на изображението за снимки].

  2. Изберете опция.