Проверка на настройките на мрежата

  • Windows

    Отворете [Command Prompt/Команден ред] в Windows, след това напишете ipconfig/all и натиснете Enter.

    В допълнение към IP адреса, зададен за компютъра, се показват също така маската на подмрежата, мрежовия шлюз и DNS сървъра.

  • macOS

    За macOS отворете приложението [Terminal/Терминал], въведете ifconfig -a и натиснете Return. IP адресът на компютъра е посочен в елемента [enX] (X: число) до [inet] във формат “***.***.***.***”.

    За информация относно приложението [Terminal/Терминал] вижте "Помощ" в macOS.

За да избегнете използването на един и същи IP адрес за компютъра и за другите устройства в мрежата, променете най-дясното от четирите числа (отделени с точка), когато задавате IP адреса на камерата чрез процедурите, описани в Ръчно задаване на IP адрес.

Пример: 192.168.1.10