Безжични функции

Тази глава описва как да предавате поточно видео или да извършвате други операции през Bluetooth® или Wi-Fi връзка.

Внимание

  • Важно

  • Вземете предвид, че компанията Canon не може да поеме отговорност за загуби или щети поради използване на камерата с неправилно зададени настройки за безжична комуникация. Наред с това, Canon не може да бъде подведена под отговорност за всякакви други загуби или щети, причинени от използването на камерата.

    При използване на безжични функции използвайте подходящо ниво на сигурност на свой собствен риск и по своя преценка. Canon не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от неупълномощен достъп или други пробиви в сигурността на данните.