Съдържание на комплекта

Преди употреба се уверете, че посочените по-долу елементи са включени в комплекта. Ако някой от елементите липсва, свържете се с вашия търговец на Canon.

  • Камера

  • Ремък за китка

  • Интерфейсен кабел

  • Камерата не се доставя с карта памет ().
  • Батерията е вградена в камерата.
  • Бъдете внимателни да не изгубите някой от тези елементи.

Внимание

  • Скоростта на трансфер, когато се използва включеният в комплекта интерфейсен кабел, е еквивалентна на Hi-Speed USB (USB 2.0).