Автоматично нивелиране за видео

Автоматичното нивелиране осигурява поддържане на правилна ориентация на образа по време на запис на видео. Когато тази функция е зададена, зрителният ъгъл може да се стесни и обектите може да се уголемят.

Внимание

  • Задайте за [Shooting: Movie Digital IS/Shooting: Movie Цифров IS] настройка [Off/Изкл].
  1. Изберете [Shooting: Movie Auto level/Shooting: Movie Автоматично нивелиране].

  2. Изберете опция.