Име на камерата

Можете да промените името на камерата (показвано на екрана на смартфони и други камери), ако е необходимо.

  1. Изберете [Communication functions: Camera name/Communication functions: Име на камерата].

  2. Променете името на камерата.

    • Използвайте виртуалната клавиатура (), за да въведете името на камерата.
  3. Натиснете бутона MENU и след това изберете [OK].