Менюта в панела: Безжични функции

Внимание

  • Някои елементи от менюто не могат да бъдат конфигурирани, докато камерата е свързана към компютър или друго устройство чрез интерфейсен кабел.
  • Wi-Fi връзките се прекъсват, когато изключите камерата.
  • Когато е установена Wi-Fi връзка, автоматичното изключване на камерата не функционира.