Метод за автоматично фокусиране

Можете да променяте метода за автоматично фокусиране според обекта или сцената, която заснемате.

 1. Изберете [Shooting: Autofocus method/Shooting: Метод за автоматично фокусиране].

 2. Изберете метод за автоматично фокусиране.

AF с проследяване на лица

Камерата разпознава лица на хора и ги фокусира.

Когато не е разпознато лице, зоните за фокусиране се определят автоматично.

Внимание

 • Възможно е обект, различен от човешко лице, да бъде разпознат като лице.
 • Функцията за разпознаване на лица може да не работи, ако лицата в кадъра са твърде малки или твърде големи, твърде ярки или твърде тъмни или частично скрити.
 • Автоматичното фокусиране може да не разпознае обекти и човешки лица в периферията на кадъра. Композирайте кадъра така, че обектът да е разположен в центъра или близо до центъра на кадъра.

AF в зададена рамка

Камерата фокусира в една AF точка, която сте задали. Можете да преместите AF точката в предпочитаната от вас позиция чрез докосване, плъзгане или използване на Up keyDown keyLeft keyRight key след докосване на екрана, за да се изведе екранът за избор на AF точка.

Съвети за снимане в режим за автоматично фокусиране

 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно фокусирането на обекта да отнеме повече време.
 • Достъпният диапазон за автоматично фокусиране се различава в зависимост от съотношението на изображението, стабилизатора на образа и други настройки.

Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Обекти с нисък контраст, като напр. синьо небе, равни повърхности с еднообразен цвят или при намалена детайлност в светлите или тъмните зони.
 • Обекти, осветени от слаба светлина.
 • Ивици и други елементи, при които контрастът е само в хоризонтално направление.
 • Фини линии и очертания на обекта.
 • При източници на светлина с постоянно променяща се яркост, цветове или тоналност.
 • Нощни сцени или светли точки.
 • Изображението трепти при флуоресцентно или LED осветление.
 • Изключително малки обекти.
 • Обекти в ъгъла на екрана.
 • Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например автомобил с лъскава каросерия и др.).
 • Близки и далечни обекти, покрити от AF точка (например животно в клетка и др.).
 • Обекти, които се движат в границите на AF точката и които не могат да останат неподвижни поради заклащане на камерата или размазване на обекта.
 • Автоматично фокусиране, докато обектът е твърде разфокусиран.
 • При поява на шум (светли точки, ивици и др.) по време на автоматичното фокусиране.