Управление чрез сензорния дисплей

Докосване

Примерен екран (Бърз контрол)

  • Използвайте пръста си, за да докосвате (докосвате за кратко и след това отстранявате пръста си от) дисплея.
  • Например, когато докоснете символа [Q (Quick Control)], се отваря екранът "Бърз контрол". Можете да се върнете към предходния екран чрез докосване на [Return].

Забележка

  • Камерата ще възпроизвежда звуков сигнал при операции с докосване, ако за [Set-up: Beep/Set-up: Звуков сигнал] сте задали настройка [Enable/Разрешено] ().
  • По подразбиране силата на звуковия сигнал за операции с докосване е с настройка [0].

Плъзгане

Примерен екран (Екран на менюто)

  • Плъзгайте пръста си, докато докосвате дисплея.
  • Например плъзнете върху основните панели, за да преминете към друг панел.