Запис на звук

Можете да записвате видео със звук, като използвате вградения в камерата стереомикрофон или външен стереомикрофон. Можете също свободно да настройвате нивото на записвания звук.

Използвайте [Shooting: Sound recording/Shooting: Запис на звук], за да зададете функциите за запис на звук.

Внимание

 • Смущения от Wi-Fi функцията може да се запишат като шум от вградения или от външен микрофон. За най-добри резултати, избягвайте използването на безжични функции при запис.
 • Ако извършвате операции с камерата по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише шума от работата на обектива или на камерата. В този случай можете да използвате външен микрофон с конектор и да отдалечите микрофона от камерата.
 • Не свързвайте към порта IN за външен микрофон устройства, различни от външен микрофон.

Забележка

 • Аудио се извежда и когато когато камерата е свързана към телевизор чрез HDMI кабел освен ако [Sound recording/Запис на звук] е с настройка [Disable/Забранено]. Ако звукът от телевизора причинява микрофония, поставете камерата по-далеч от телевизора или намалете силата на звука на телевизора.
 • Не може да бъде настроен баланс на звука между L/R (ляв/десен) канал.

Запис на звук/Ниво на записвания звук

 • Auto/Авто

  Нивото на записвания звук се настройва автоматично. Контролът на звука се изпълнява автоматично съобразно нивото на звука.

 • Manual/Ръчно

  Можете да настройвате нивото на записвания звук. Изберете [Rec. level/Ниво на запис] и натиснете бутоните Left key Right key, като наблюдавате индикатора за ниво, за да настроите нивото на записвания звук. Наблюдавайки индикатора за пиково ниво, настройте звука така, че пиковото ниво рядко да надвишава стойността “12” (-12 dB) за най-силния звук. Ако нивото надхвърли “0”, звукът ще се получи изкривен.

  Можете да регулирате нивото на записвания звук по време на запис, като докоснете [].

 • Disable/Забранено

  Няма да бъде записан звук.

Филтър срещу вятър

Задайте настройка [Auto/Авто], за да намалите изкривяването на звука при сцени на открито със силен вятър. Функцията е забранена, когато външен микрофон е свързан към порта IN за външен микрофон. Когато филтърът срещу вятър е включен, се потискат също и част от ниските басови звуци.