Wi-Fi настройки

 1. Изберете [Communication functions: Wi-Fi settings/Communication functions: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете опция.

  • Wi-Fi

   Когато е забранено използването на електронни и безжични устройства, като напр. на борда на самолети или в болници, задайте настройка [Disable/Забранено].

  • MAC address/MAC адрес

   Можете да проверите MAC адреса на камерата.

Проверка на MAC адреса

Можете да проверите MAC адреса на камерата.

 1. Изберете [Communication functions: Wi-Fi settings/Communication functions: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете [MAC address/MAC адрес].

 3. Проверете MAC адреса.