Подробности за грешки

Можете да разгледате подробности за грешки, засягащи функциите за безжична комуникация на камерата.

  1. Изберете [Communication functions: Error details/Communication functions: Подробности за грешки].