Кратки инструкции за употреба

 1. Заредете камерата ().

  • Заредете камерата преди първоначалната употреба ().
 2. Поставете картата ().

 3. Включете камерата ().

  • Натиснете бутона Power.
  • Ако се изведе екранът за избор на език, използвайте Cross keys, за да изберете езика, след което натиснете Quick Control/Set ().
  • Ако се изведе екранът за настройване на дата/час/зона, използвайте Cross keys, за да изберете елемент за настройване, след което натиснете Quick Control/Set. Задайте чрез Up key/Down key и след това натиснете Quick Control/Set ().
  • След като се изведе екранът [Welcome/Добре дошли], следвайте инструкциите на екрана, за да свържете камерата със смартфона ().
  • За региони, в които телевизионният стандарт е PAL, вижте Телевизионен стандарт.
 4. Отворете дисплея и стойката, след което поставете камерата на равна повърхност ().

  • Можете също да заснемате снимки или видео, като държите камерата в ръка.
 5. Запишете видео ().

  • За да стартирате записа, докоснете [Record] или натиснете бутона за старт/стоп. За да спрете записа, докоснете [] или натиснете бутона за старт/стоп отново.
  • [Focus indicatorREC] се показва в горната лява част на екрана, докато се записва видео, и около екрана мига червена рамка.
 6. Прегледайте записаното видео.

  • Натиснете бутона Playback, за да възпроизведете записаното видео на екрана ().
  • Натиснете бутона Playback отново, за да се върнете към екрана за снимане.

Внимание

 • Внимавайте да не защипете пръстите си, когато отваряте или затваряте стойката.

Забележка