Ниво на звука

Силата на звуковите сигнали на камерата се регулира.

  1. Изберете [Set-up: Volume/Set-up: Ниво на звука].

  2. Задайте опция.

    • Изберете опция, след това използвайте Left key Right key, за да настроите силата на звука.