Работа с виртуална клавиатура

  1. (1) Поле за въвеждане на текст
  2. (2) Бутони за показалеца, за придвижване в полето за въвеждане
  3. (3) Текущ брой символи/брой налични символи
  4. (4) Клавиатура
  1. (5) Превключване между режимите на въвеждане
  2. (6) Интервал
  3. (7) Изтриване на символ от полето за въвеждане
  4. (8) Изход от екрана за въвеждане
  • Използвайте Cross keys, за да превключвате между позиции (2) и (4)–(7).
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да потвърдите въведеното или за да превключвате режимите на въвеждане.